Irodalomjegyzék

Báldi Tamás: Bevezetés a földtanba -Jegyzet 1974
A történeti földtan alapjai Budapest 1978
J.Benes-Z.Burian: Az ősidő állatai Budapest 1989 Michael O' Donoghue: Kőzetek és Ásványok Debrecen 1997
Földtani Közlöny 1996-2000 -es számai Dr. Gyarmati Pál: Magyarország földtörténetének legújabb kutatási eredményei kézirat Debrecen 1996 Dr. Helmut Mayr: Kövület Biblia Budapest 1994 Dr. Kozák Miklós: Magyarország földtana kézirat Debrecen 1979
Nemerkényi Antal: Általános természetföldrajz Budapest 1994
Dr. Mátyás Ernő: Geológia -Jegyzet Budapest 1978
Chris Pellant :Kőzetek és Ásványok Budapest 1998
Piros Hajnalka-Pukánszky Antal: Kőzetföldtani vizsgálatok a Baradla-barlangban A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei Miskolc 1980
Probáld Ferenc: Regionális földrajz Budapest 1998
Rigóczki Csaba: Társadalomföldrajz Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány 1996
Dr.Sárfalvi Béla Dr. Tóth Aurél :Földrajz I. Budapest 1997
Simon Tamás: Csillagászat természetföldrajz Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány 1996
Száray Miklós: Történelem I.Debrecen 1998
Talabérné Piros Hajnalka: Zalaegerszeg környékének geológiája a vidék kőolajföldtani kutatásának tükrében -jegyzet Debrecen 1996
Dr. Végh Sándorné: Nemércek földtana Budapest 1967 Raymond J.L. Walters: Drágakövek ereje Budapest 1999