Devecz Ferenc - Juhász Tibor - Makány György - Végh András:

Informatika 10.

Szerkesztette: Dr. Koreczné Kazinczi Ilona

(Nemzeti Tankönyvkiadó 2006, raktári szám: 16272)

A fájlokat célszerű először a saját gépre lementeni,
majd onnan megnyitni.

Tanmenetjavaslat

Tanári kézikönyv

Visual Basic 2005/2008
Kiegészítés az Algoritmusok és Adatok fejezethez

Segédletek a fejezetekhez


Információs társadalom

A munkafüzet feladatainak a megoldása
A feladatlapok feladatainak a megoldása
 


Könyvtárhasználat

A munkafüzet feladatainak a megoldása
A feladatlapok feladatainak a megoldása


Táblázatkezelés

Megoldások a munkafüzet feladataihoz
Forrásfájlok a feladatlapokhoz
Megoldások a feladatlapok feladataihoz
 


Adatbázis-kezelés

Forrásfájlok a tankönyvhöz
Megoldások a munkafüzet feladataihoz
Megoldások a feladatlapok feladataihoz


Algoritmusok és adatok
 

Forrásfájlok a tankönyvhöz
Programozási összefoglaló
Szövegformázás
Forrásfájlok a munkafüzet feladataihoz
Megoldások a munkafüzet feladataihoz
Forrásfájlok a feladatlapokhoz
Megoldások a feladatlapok feladataihoz
 
VBScript - Első lépések
Programozási útmutató
Programozási tételek
   (forrásfájlok)
VBScript gyorsreferencia
VBS Language Reference
Scripting Help
Keverjük a kártyát - kártyakeverési algoritmusok

Az emelt szintű érettségik programozás feladatainak megoldása
Visual Basic Script nyelven


Visual Basic 2005/2008
Kiegészítések a tankönyv Algoritmusok és adatok fejezetéhez

Telepítési útmutató
Visual Basic 2005 - Első lépések
Kiegészítések a tankönyvi fejezethez
Programozási összefoglaló
Példafájlok
Objektumok és események
Algoritmusok
A Visual Studio használata

Matematikai, típuskonverziós és sztringfüggvények a Visual Basicben
(Microsoft)

The Microsoft Visual Basic Language Specification

Lásd még: Programozás tankönyvek

A 10.-es tankönyv ismertetője

A 9.-es tankönyv ismertetője

Segédletek az Informatika 9. tankönyvhöz

Az Informatika feladatgyűjtemény 9-10. ismertetője
 


Bemutató feladatsor a 9. és 10. osztályos Informatika tankönyvhöz
A feladatok megoldása