Főoldal - ECL-nyelvvizsga

ECL nyelvvizsga

 

Aktuális hírek

A 2012. júniusi vizsgaidőszaktól az ECL nyelvvizsgákon az írásfeladat megoldásához engedélyezett a nyomtatott egy- és kétnyelvű szótárak használata.

Kérjük vizsgázóinkat, hogy elsősorban online módon jelentkezzenek, és ügyeljenek adataik helyes felvitelére. Online jelentkezőink igény esetén az ecl-zmgzeg@freemail.hu e-mail címen a jelentkezési határidőig nevezhetnek meg szóbeli vizsgapartnert.
A vizsgaidőpontokról és helyszínekről a nyelvvizsgák előtt e-mailben küldünk értesítést, kérjük ellenőrizze spam fiókjába érkező leveleit is.

ECL NYELVVIZSGADÍJAK
Akkreditált teljes vizsga esetén 25.000 Ft, csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsga esetén 15.000 Ft.

Jelentkezési lap (Zrínyi Miklós Gimnázium) letöltés

A nyelvvizsga eredményei megtekinthetők a www.ecl.hu webhelyen.
Az eredmények megtekintése

Nyelvvizsga időpontok 2016

 

Aktuális vizsgára jelentkezési információk

ECL vizsgára nem csak mint komplex vizsgára lehet bejelentkezni, hanem a vizsgázó a 2008. decemberi vizsgaidőszaktól kezdve választhatja csak a szóbeli (hallás utáni értés és szóbeli kommunikáció), vagy csak az írásbeli (olvasott szövegértés és írásbeli kommunikáció) vizsgát.

Sikeres nyelvvizsgához az írásbeli és szóbeli vizsgán is 60%-os szintet kell elérni, illetve részfeladatonként (hallás utáni értés és szóbeli kommunikáció ill. olvasott szövegértés és írásbeli kommunikáció) teljesíteni kell a 40%-os minimumszintet. Sikeres komplex vizsgához írásbeli és szóbeli vizsgán is 60%-os szintet kell elérni.


Az ECL nyelvvizsga szintjei

"A2" szint (kezdő)
"B1" szint (akkreditált alapfok)
"B2" szint (akkreditált középfok)
"C1" szint (akkreditált felsőfok)


A Zrínyi Miklós Gimnázium ECL Nyelvvizsgahely elérhetőségei

Vizsgahely neve: Zrínyi Miklós Gimnázium ECL nyelvvizsgahely
Szakmai vizsgahelyvezető: Lőrincz István
További kontaktszemélyek:
    - Néz Károly (német nyelv),
    - Kocsisné Németh Erika (angol nyelv)
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
Telefonszámok: 92/313-490 és 92/596-405
E-mail: ecl-zmgzeg@freemail.hu


Jelentkezés

Online: a www.ecl.hu honlapon vagy
személyes jelentkezés (jelentkezési lappal): a Zrínyi Miklós Gimnázium titkárságán
Jelentkezési lap
(Zrínyi Miklós Gimnázium) letöltés


Vizsgadíjfizetés

Vizsgadíjfizetés: a jelentkezési határidőig két részletben banki utalással.

1. részlet:
Utalás összege B1, B2, C1 komplex vizsga esetén: 17500 Ft;
írásbeli vagy szóbeli vizsgarész esetén: 11000 Ft.
Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve
(Igazolt PTE hallgatói és ALUMNI kedvezményeket ebből az összegből kell levonni.)

2. részlet:
Utalás összege B1, B2, C1 komplex vizsga esetén: 7500Ft;
írásbeli vagy szóbeli vizsgarész esetén: 4000 Ft.
Számlatulajdonos számlaszáma: 11749008-20149334
Számlatulajdonos neve: Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány
Közlemény: vizsgázó neve

Az igazolásokat mindkét utalásról a jelentkezési határidőig a Zrínyi Miklós Gimnázium Titkárságán személyesen lehet bemutatni, vagy e-mailben az ecl-zmgzeg@freemail.hu címre elküldeni.


Hasznos ECL-webhelyek

További információk és online jelentkezés
Az ECL nyelvvizsga részei
Online mintatesztek
Témakörök
Értékelés
Esélyegyenlőség


Egyéb tudnivalók

Felülvizsgálat
A vizsgázó a http://ecl.hu/felulvizsgalat/ weblapról letölthető nyomtatványon kérhet felülvizsgálatot, amely eljárás során ellenőrzik, nem történt-e számolási hiba és megvizsgálják, előfordult-e jogszabálysértés az értékelés során. Ez az eljárás ingyenes.

Amennyiben a vizsgázó újraértékelést kér, akkor harmadik értékelőhöz kerül a dolgozata vagy hangfelvétele, és az általa adott szakvélemény alapján történik a kérelem elbírálása. Ez az eljárás díjköteles: újraértékelendő készségenként 2500 Ft-ot kell fizetnie a vizsgázónak. Az összeget az űrlapon megadott számlaszámra átutalva tudjuk csak elfogadni. A kérelem beadásának határideje: az internetes eredményközléstől számított tizenötödik nap.

Megtekintés
A megtekintésért egységesen 1000 Ft-ot kell fizetni, ezt az ECL Központban, személyesen, a konzultáció napján intézheti a vizsgázó. Az erre vonatkozó űrlap a http://ecl.hu/megtekintes/ weblapon található.

 

Galéria


 


Írásbeli vizsga


Hallás értés vizsga


Szóbeli vizsga