Juhász Tibor-Kiss Zsolt:

Programozási ismeretek haladóknak

Műszaki Kiadó, 2012 (MK-4578-1)

Megrendelés: Műszaki Kiadó

Lásd még: Programozási ismeretek

A könyv a Műszaki Könyvkiadó Programozási ismeretek tankönyvének szerves folytatása. Az első kötetet kiegészíti az objektumorientált programozásra, az összetett adattípusokra–összetett algoritmusokra és a gráfalgoritmusokra vonatkozó ismeretekkel. Röviden kitér a grafikus felhasználói felület programozására is.
Az első kötet a (közismereti) informatika tantárgy emelt szintű érettségijének algoritmizálás–adatmodellezés–programozás témaköreit mutatta be, továbbá megalapozta az informatikai alapismeretek (szakmai informatika) tantárgy közép- és emelt szintű érettségijének ugyanezen fejezeteit.
Az újabb kötet kettős célt szolgál. 1–28. leckéje áttekinti az informatikai alapismeretek tantárgy közép- és emelt szintű érettségi követelményeinek Programozási alapismeretek fejezetét, kiegészítve ezzel az első kötet anyagát. A 16–44. leckék a középiskolai programozási versenyeken szükséges tudnivalókat foglalják össze. Itt elsősorban a Nemes Tihamér országos középiskolai számítástechnikai tanulmányi versenyen és az OKTV-n elvárt témaköröket tartja szem előtt.
A könyvet természetesen haszonnal forgathatják azok is, akik az érettségitől vagy versenyektől függetlenül megismerkednének az objektumorientált programozás alapjaival, illetve jártasságot kívánnak szerezni az összetett adatszerkezetek, összetett algoritmusok alkalmazásában.
A könyv az első kötethez hasonlóan – a lehetőségekhez képest – elvonatkoztat a konkrét programozási nyelvektől. Mondandóját általánosan fogalmazza, az algoritmusokat főleg mondatszerű leírással adja meg. Szükség esetén a Visual Basic 2010-re hivatkozik, de ezek a megjegyzések elkülönülnek a leckék szövegétől.
A könyvet négy fejezet alkotja. A középiskolai tanulmányi versenyeken nem elvárás az objektumorientált programozási technikák felhasználása, ezért a II–IV. fejezet csak minimális mértékben támaszkodik az I. fejezet anyagára. Így az Összetett adattípusok, Algoritmusok, Gráfok és gráfalgoritmusok fejezet lényegében feldolgozható az Objektumorientált programozás fejezet megismerése nélkül. Mivel a régebbi programozási nyelvek nem rendelkeznek automatikusan összetett adattípusokkal, a bemutatott algoritmusok főleg tömbökre épülnek. Így – szükség esetén – az algoritmusok és gráfok fejezet jó része az adattípusok fejezet nélkül is tárgyalható. Természetesen hatékonyabb megoldást jelent a tömbök helyett egy a feladathoz jobban illeszkedő adattípus alkalmazása.
A tankönyv fejezetei leckékből állnak. A leckéket rövid szakaszok alkotják. A moduláris szerkezet megkönnyíti a tananyag megértését, elsajátítását, a tanórákra való beosztást.
Az egyes szakaszokban számítógépes gyakorlatok mutatják be a tanultak alkalmazását. A megoldások letölthetők a kiadó webhelyéről (www.muszakikiado.hu), illetve az alábbi hivatkozásokról.
A leckéket a fejezetek végén lévő összefoglalással együtt több mint 600 feladat egészíti ki. Találhatók közöttük egyszerű, könnyebb feladatok, de néhány kifejezetten nehéz probléma is.
A forrásfájlok általában UTF-8 kódolású szövegfájlok. A gyakorlatok megoldásai a Visual Basic/C# 2010 Express, illetve Code::Blocks fejlesztői környezetben készültek. A Programozási összefoglaló az első kötethez készült változat bővítése a második kötet anyagával.

(A könyv Bevezetése alapján)

A tankönyv tartalomjegyzéke

Mintaoldalak

A tankönyvhöz kapcsolódó internetes kiegészítések (lásd még: www.muszakikiado.hu):

Kollekciók alkalmazása a feladatmegoldásokban
      Visual Basic, C++ mintaprogramok
        A C++ programok a C++11 standard szabványon alapulnak. Javasoljuk
        a Code::Blocks fejlesztőrendszer 12.11 változatának használatát.

Tóth Bertalan: A C++11 nyelv új lehetőségeinek áttekintése

Hasznos webhelyek

A C#-hoz ajánljuk