Juhász Tibor-Kiss Zsolt:

Programozási ismeretek

Műszaki Kiadó, 2011 (MK-4462-3)

Megrendelés: Műszaki Kiadó

Lásd még: Programozási ismeretek haladóknak

Részlet a Bevezetésből:

Tankönyvünk a számítógépek programozásának világába vezeti be az olvasót. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének megismerkedni ezzel a területtel, akik a programok használatán túl a programok készítésében is jártasságot szereznének. Könyvünket különösen javasoljuk azoknak a diákoknak, akik az informatikai alapismeretek tantárgyból készülnek az érettségire vagy informatikából emelt szintű érettségit kívánnak tenni. Haszonnal forgathatják a tanulmányi versenyek résztvevői is. Kitérünk továbbá olyan ismeretekre, amelyek nem tartoznak hozzá az érettségi vagy a versenyek követelményeihez, de szükségesek a látványos és érdekes programok készítéséhez.

Tankönyvünk nem egyetlen programozási nyelv bemutatására épül. A programozást lehetőség szerint az egyes programozási nyelvektől függetlenül tárgyaljuk. Feltételezzük azonban egy korszerű, vizuális fejlesztőrendszer használatát. Ennek megfelelően középpontba állítottuk az objektumokat, az objektumorientált tárgyalásmódot. A programozás tanulását–tanítását nem lehet teljesen elvonatkoztatni egy konkrét programozási nyelvtől. Szükség esetén a Visual Basic-et tartottuk szem előtt, de a konkrét nyelvre vonatkozó utalásokat elkülönítettük a szöveg többi részétől. A Visual Basic-re vonatkozó további kiegészítések a kiadó webhelyén találhatók (www.muszakikiado.hu). Ezek átírhatók bármely más programozási nyelvre vonatkozóan. Megjegyezzük, hogy a Visual Basic Express Edition ingyenes fejlesztőrendszere a Visual Studio Express Edition részeként letölthető a Microsoft webhelyéről (www.microsoft.hu).

A tankönyvet négy fejezet alkotja. Az egymást követő fejezetekben fokozatosan építjük fel a programozás modelljét. A definíciók egyre gazdagabbá válnak, egyre inkább kiteljesednek. Nem definiálunk mindjárt minden fogalmat teljes részletességgel, mert nagyon bonyolult, az adott szinten nehezen érthető meghatározásokat kapnánk. Az első fejezet a programozási alapismereteket tartalmazza. Bemutatja a grafikus felhasználói felület objektumait, tárgyalja a különböző típusú változók, kifejezések fogalmát. Megismerteti az olvasót a legfontosabb utasításokkal, elágazásokkal, ciklusokkal. A második fejezet az elemi algoritmusokkal foglalkozik, kiegészítve az egyes típusokra, köztük a tömbökre vonatkozó ismeretekkel. A harmadik fejezet a fájlkezelés köré épül. Kiszélesítjük az összetett adatszerkezetek fogalmát, bemutatjuk a több dimenziós tömbök, struktúrák (rekordok), halmazok használatát. A legfontosabb összetett algoritmusok áttekintésével bővítjük feladatmegoldó ismereteinket. Megtanulunk saját függvényeket, eljárásokat készíteni. Az utolsó fejezet összegezi a programtervezés, programkészítés lépéseit, bemutatja a hibakezelés, hibakeresés módszereit. Kitekintést nyújt a számítógépes grafika és az Office-alkalmazások programozásának a területére.

A fejezetek illeszkednek az érvényben lévő központi tantervek által biztosított heti óraszámhoz. Fejezetenként akár több tanévre elosztva, vagy a későbbi fejezeteket idő hiányában elhagyva is tárgyalható a tankönyv anyaga. Az első fejezet önmagában lezárt, teljes egységet alkot informatikából a programozás alapjainak a bemutatásához. Egy tanéven belül, az informatikaórák egyik témaköreként tárgyalható. Az első két fejezet már teljes képet nyújt a programozásról. A fájlkezeléssel és a rendezéssel kiegészítve elegendőek az emelt szintű informatika érettségi feladatainak a megoldásához.

A tankönyv fejezetei leckékből állnak. A leckéket rövid szakaszokra osztottuk. A moduláris szerkezet megkönnyíti a tananyag megértését, elsajátítását, a tanórákra való beosztást. Az egyes szakaszokban számítógépes gyakorlatok mutatják be a tanultak alkalmazását. A gyakorlatok megoldása elengedhetetlen feltétele a tananyag megértésének! A megoldások letölthetők az alábbi hivatkozások segítségével, illetve a kiadó webhelyéről (www.muszakikiado.hu).

A leckéket számos feladat egészíti ki. A feladatok változatosságát és mennyiségét tekintve könyvünk kiemelkedik az eddig megjelent programozási tankönyvek közül. Fejezetenként néhány lecke után további gyakorló órákhoz elegendő számú feladatot találunk.

A tankönyv szerepel az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzékében (AK/1478-13/2011).

A Visual Basic/C# 2010 Express letöltése (Microsoft)
A Code::Blocks letöltése (Sourceforge)

A tankönyv tartalomjegyzéke

Mintaoldalak

A tankönyvhöz kapcsolódó internetes kiegészítések (lásd még: www.muszakikiado.hu):

Az emelt szintű informatika érettségi programozás feladatainak megoldása

Források a weben